INFO


Regisseur, je hebt auteursrechten. Wees er zuinig op!

“De aanspraken van auteurs op een vergoeding  bij kabeldoorgifte of thuiskopiëring zijn niet van God gegeven. Er moet  voor gevochten worden, gesoebat, gepraat. Ook over de  verdeling van de opbrengsten uit die vergoeding tussen de diverse rechthebbenden staat niets in de Bijbel. Dat is een kwestie van ruzie maken en het dan eens worden.”

Wim Verstappen, oprichter VEVAM

VEVAM is de CBO voor regisseurs van audiovisuele werken. VEVAM incasseert voor haar leden auteursrechtelijke vergoedingen voor o.a. kabeldoorgifte en thuiskopie.

Het lidmaatschap van VEVAM is gratis en staat open voor regisseurs van audiovisuele werken.

Lees meer »

 

NIEUWS

  ALV 16 JUNI 2016

  ALV 16 JUNI 2016

  Op donderdag 16 juni a.s. vindt er weer een Algemene Ledenvergadering plaats bij het Mediafonds in Amsterdam, van 20.00u tot 22.00u. De officiële agenda wordt 1 juni bekend gemaakt. Wij hopen op een grote opkomst!
  AMENDEMENT 2016 BIJ DE VEVAM EXPLOITATIE OVEREENKOMST

  AMENDEMENT 2016 BIJ DE VEVAM EXPLOITATIE OVEREENKOMST

  VEVAM heeft op 7 april een Amendement op de VEVAM exploitatie overeenkomst toegestuurd aan haar leden. Om de uitkering van collectieve vergoedingen aan haar leden veilig te stellen is het van groot belang dat dit Amendement ondertekend geretourneerd wordt aan VEVAM.

  Wat is de achtergrond van dit Amendement?
  Met dit Amendement geeft VEVAM rechten voor audiovisuele exploitaties in Nederland, waaronder (kabel)doorgifte en Video on Demand-diensten, terug aan de regisseur. Deze terug overdracht vloeit voort uit de afspraken die VEVAM (samen met LIRA en NORMA) en RODAP (producenten, omroepen en distributeurs) begin 2015 in een Convenant hebben vastgelegd.

  Uw collectieve vergoedingen
  Uit de afspraken in het Convenant vloeit voort dat RODAP collectieve vergoedingen voor de desbetreffende exploitaties zal betalen, in ruil voor overdracht van de betreffende exploitatierechten door de regisseur aan de producent. Hiervoor is het noodzakelijk dat die rechten eerst terug overgedragen worden aan de regisseurs.

  Het is van belang om het Amendement zo spoedig mogelijk te ondertekenen en te retourneren. Alleen als het Amendement is ondertekend, kan een regisseur die lid is van VEVAM, aanspraak maken op de collectieve vergoedingen.

  Meer informatie
  Indien u nog vragen heeft vindt u hier een lijst met veelgestelde vragen. Het Amendement vindt u hier.
  UITSPRAAK RECHTER OVER VERGOEDINGEN FILM- EN TELEVISIEMAKERS

  UITSPRAAK RECHTER OVER VERGOEDINGEN FILM- EN TELEVISIEMAKERS

  Ziggo, KPN en andere distributeurs gaan overeengekomen vergoedingen aan filmmakers betalen. Hoewel de vorderingen niet zijn toegewezen, geeft de toelichting van de rechter zicht op spoedige betaling van de vergoedingen aan filmmakers.

  De voorzieningenrechter in Amsterdam heeft op 17 februari uitspraak gedaan in het kort geding tussen de collectieve beheersorganisaties van acteurs, regisseurs en scenarioschrijvers (NORMA, Vevam, Lira) verenigd als de “PAM cbo’s” en RODAP.

  De zaak ging onder andere over de betaling van vergoedingen aan filmmakers voor het uitzenden van televisieprogramma’s.

  Op grond van een convenant dat partijen in januari 2015 hebben gesloten, moeten de distributeurs binnen RODAP (zoals Ziggo en KPN) vanaf 1 januari 2015 die vergoedingen betalen.

  Eind vorig jaar bleek echter dat de RODAP-distributeurs de vergoedingen met betrekking tot de tweede helft van 2015 pas wilden betalen als de PAM cbo’s aan extra voorwaarden zouden voldoen. Zo wilde RODAP dat de filmmakers zonder bijbetaling ook rechten zouden overdragen voor exploitatievormen, waarover in het convenant geen afspraken zijn gemaakt.

  Onder druk van het kort geding hebben de distributeurs toegezegd toch het afgesproken bedrag te zullen betalen, maar met het voorbehoud dat zij de betalingen weer zouden terugvorderen als zou blijken dat de filmmaker niet álle rechten aan de producent heeft overgedragen.

  De rechter oordeelde dat de vordering tot betaling door deze betalingstoezegging niet hoeft te worden toegewezen. Daarnaast oordeelde de rechter dat het RODAP niet kan worden verboden om zich rechten voor te behouden ten aanzien van punten waar partijen het niet over eens zijn.

  Daar voegt de rechter aan toe, dat de vergoedingen naar haar oordeel echter niet kunnen worden teruggevorderd met als reden dat niet álle rechten aan de producent zouden zijn overdragen.

  De filmmakers en hun belangenorganisaties juichen dit oordeel toe en vertrouwen erop dat hiermee de betalingen nu weer op gang kunnen komen en dat constructief overlegd zal gaan worden over de verdere uitvoering van de gemaakte afspraken.

  De rechter voegt toe dat filmmakers afhankelijk zijn van deze vergoedingen om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien en om hun vak te kunnen uitoefenen en dat de rechtenorganisaties er derhalve belang bij hebben dat spoedig tot betaling wordt overgegaan.


  Over PAM (Portal Audiovisuele Makers):
  PAM is het samenwerkingsverband van organisaties die opkomen voor de belangen van scenarioschrijvers, regisseurs en acteurs. Het betreft de beroepsverenigingen Netwerk Scenarioschrijvers, Dutch Directors Guild en Act en de CBO’s LIRA, VEVAM en NORMA. PAM pleit voor transparant collectief beheer van filmrechten en vergoedingen voor de scenarioschrijvers, regisseurs en acteurs van film en televisieprogramma’s. De afspraken met RODAP zijn gemaakt door LIRA, VEVAM en NORMA.


  Over RODAP (Rechtenoverleg voor Distributie van Audiovisuele Producties):
  RODAP vertegenwoordigt film- en televisieproducenten, omroepen (publiek en commercieel) en distributeurs (kabel, glasvezel, iptv). Leden: NPO, RTL, SBS, Cambrium, CanalDigitaal, Digitenne, KPN, NLKabel, Online, Solcon, Tele2, Vodafone, Ziggo en producenten verenigd in StOPnl

Rechtszaak Vevam vs UPC, Ziggo/Rodap

10 oktober a.s om 9.30 uur |
Paleis van Justitie, IJdok 20, 1013 MM… fb.me/4rdl7wDuA

door @VEVAM 697 dagen geleden

DDG roept hierbij alle regisseurs, die in hun lopende onderhandelingen over de VEVAM-bepaling of… fb.me/6mIK46fn8

door @VEVAM 704 dagen geleden

De successen van onze Duitse collega’s van de Bundes Verband Regie…. fb.me/6PVHUZ8rN

door @VEVAM 802 dagen geleden