INFO

Regisseur, je hebt auteursrechten! Wees er zuinig op.

“De aanspraken van auteurs op een vergoeding  bij kabeldoorgifte of thuiskopiëring zijn niet van God gegeven. Er moet  voor gevochten worden, gesoebat, gepraat. Ook over de  verdeling van de opbrengsten uit die vergoeding tussen de diverse rechthebbenden staat niets in de Bijbel. Dat is een kwestie van ruzie maken en het dan eens worden.”

Wim Verstappen, oprichter VEVAM

VEVAM is de CBO voor regisseurs van audiovisuele werken. VEVAM incasseert voor haar leden auteursrechtelijke vergoedingen voor o.a. kabeldoorgifte en thuiskopie.

Het lidmaatschap van VEVAM is gratis en staat open voor regisseurs van audiovisuele werken.

Lees meer »

 

Regisseurs gezocht  Er is mogelijk geld voor u beschikbaar, lees meer.

NIEUWS

  UITSPRAAK RECHTER OVER VERGOEDINGEN FILM- EN TELEVISIEMAKERS

  UITSPRAAK RECHTER OVER VERGOEDINGEN FILM- EN TELEVISIEMAKERS

  Ziggo, KPN en andere distributeurs gaan overeengekomen vergoedingen aan filmmakers betalen. Hoewel de vorderingen niet zijn toegewezen, geeft de toelichting van de rechter zicht op spoedige betaling van de vergoedingen aan filmmakers.

  De voorzieningenrechter in Amsterdam heeft op 17 februari uitspraak gedaan in het kort geding tussen de collectieve beheersorganisaties van acteurs, regisseurs en scenarioschrijvers (NORMA, Vevam, Lira) verenigd als de “PAM cbo’s” en RODAP.

  De zaak ging onder andere over de betaling van vergoedingen aan filmmakers voor het uitzenden van televisieprogramma’s.

  Op grond van een convenant dat partijen in januari 2015 hebben gesloten, moeten de distributeurs binnen RODAP (zoals Ziggo en KPN) vanaf 1 januari 2015 die vergoedingen betalen.

  Eind vorig jaar bleek echter dat de RODAP-distributeurs de vergoedingen met betrekking tot de tweede helft van 2015 pas wilden betalen als de PAM cbo’s aan extra voorwaarden zouden voldoen. Zo wilde RODAP dat de filmmakers zonder bijbetaling ook rechten zouden overdragen voor exploitatievormen, waarover in het convenant geen afspraken zijn gemaakt.

  Onder druk van het kort geding hebben de distributeurs toegezegd toch het afgesproken bedrag te zullen betalen, maar met het voorbehoud dat zij de betalingen weer zouden terugvorderen als zou blijken dat de filmmaker niet álle rechten aan de producent heeft overgedragen.

  De rechter oordeelde dat de vordering tot betaling door deze betalingstoezegging niet hoeft te worden toegewezen. Daarnaast oordeelde de rechter dat het RODAP niet kan worden verboden om zich rechten voor te behouden ten aanzien van punten waar partijen het niet over eens zijn.

  Daar voegt de rechter aan toe, dat de vergoedingen naar haar oordeel echter niet kunnen worden teruggevorderd met als reden dat niet álle rechten aan de producent zouden zijn overdragen.

  De filmmakers en hun belangenorganisaties juichen dit oordeel toe en vertrouwen erop dat hiermee de betalingen nu weer op gang kunnen komen en dat constructief overlegd zal gaan worden over de verdere uitvoering van de gemaakte afspraken.

  De rechter voegt toe dat filmmakers afhankelijk zijn van deze vergoedingen om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien en om hun vak te kunnen uitoefenen en dat de rechtenorganisaties er derhalve belang bij hebben dat spoedig tot betaling wordt overgegaan.


  Over PAM (Portal Audiovisuele Makers):
  PAM is het samenwerkingsverband van organisaties die opkomen voor de belangen van scenarioschrijvers, regisseurs en acteurs. Het betreft de beroepsverenigingen Netwerk Scenarioschrijvers, Dutch Directors Guild en Act en de CBO’s LIRA, VEVAM en NORMA. PAM pleit voor transparant collectief beheer van filmrechten en vergoedingen voor de scenarioschrijvers, regisseurs en acteurs van film en televisieprogramma’s. De afspraken met RODAP zijn gemaakt door LIRA, VEVAM en NORMA.


  Over RODAP (Rechtenoverleg voor Distributie van Audiovisuele Producties):
  RODAP vertegenwoordigt film- en televisieproducenten, omroepen (publiek en commercieel) en distributeurs (kabel, glasvezel, iptv). Leden: NPO, RTL, SBS, Cambrium, CanalDigitaal, Digitenne, KPN, NLKabel, Online, Solcon, Tele2, Vodafone, Ziggo en producenten verenigd in StOPnl
  27 JANUARI 2016 OM 13 UUR – KORT GEDING PAM VS RODAP

  27 JANUARI 2016 OM 13 UUR – KORT GEDING PAM VS RODAP

  27 januari om 13:00u dient het kort geding aangespannen door de PAM cbo’s VEVAM, LIRA en Norma tegen RODAP bij de Rechtbank Amsterdam.

  Tijd & locatie
  Woensdag 27 januari, 13:00u
  Rechtbank Amsterdam Parnassusweg 220 1076 AV Amsterdam
  (legitimatiebewijs mee)

  Lees hier de achtergrond van het kort geding.

  PAM STAPT NAAR DE RECHTER

  PAM STAPT NAAR DE RECHTER

  Op maandag 7 december organiseerde PAM (het samenwerkingsverband tussen de beroepsorganisaties en rechtenorganisaties voor scenarioschrijvers, regisseurs en acteurs) opnieuw een avond over filmauteursrechten in het drukbezochte Jeugdtheater De Krakeling.
  Felix Rottenberg, voorzitter van PAM, gaf samen met makers en deskundigen uitleg over de stand van zaken na bijna een jaar van onderhandelingen en gesprekken tussen RoDAP en de PAM CBO’s, de nieuwe wetgeving en de individuele contractpraktijk van de scenarioschrijvers, regisseurs en acteurs.
  Belangrijkste conclusie van de avond: RoDAP komt het merendeel van de afspraken van de zgn. Deal niet na en LIRA, VEVAM en NORMA stappen dientengevolge naar de rechter om naleving van de Deal van de zijde van RoDAP af te dwingen. De Deal is vastgelegd in een convenant tussen de PAM CBO’s en RoDAP. Het convenant is door alle aangesloten organisaties ondertekend.
  Voor achtergrondinformatie, zie bijlage Stand van zaken uitvoering convenant.

Rechtszaak Vevam vs UPC, Ziggo/Rodap

10 oktober a.s om 9.30 uur |
Paleis van Justitie, IJdok 20, 1013 MM… fb.me/4rdl7wDuA

door @VEVAM 576 dagen geleden

DDG roept hierbij alle regisseurs, die in hun lopende onderhandelingen over de VEVAM-bepaling of… fb.me/6mIK46fn8

door @VEVAM 583 dagen geleden

De successen van onze Duitse collega’s van de Bundes Verband Regie…. fb.me/6PVHUZ8rN

door @VEVAM 681 dagen geleden