• DirectorsNL      • VEVAM      • Dutch Directors Guild      • DirectorsNL Fonds      

Jaarvergadering VEVAM en presentaties VEVAM Fonds

De Jaarvergadering van VEVAM zal gaan plaatsvinden op dinsdag 27 juni 2017. De vergadering zal worden gehouden van 16.00u tot 18.00u bij VondelCS, met aansluitend een uitgebreide borrel.

Bij deze vergadering zullen de jaarstukken 2016 van VEVAM en Stichting VEVAM Fonds worden gepresenteerd en zal het bestuur een toelichting geven op het gevoerde en te voeren beleid van VEVAM. Het is voor jullie de gelegenheid om je oordeel over dit beleid te geven. Tevens vinden bij deze vergadering de jaarlijkse bestuursverkiezingen plaats.

De belangrijke ontwikkelingen rondom het collectieve beheer van auteursrechten voor de regisseurs zullen de revue passeren en je kan hierover vragen stellen, commentaar geven of suggesties doen.
Daarnaast zullen er een aantal presentaties plaatsvinden van projecten die via het VEVAM Fonds mede mogelijk zijn gemaakt

Tot uiterlijk 6 juni 2017 kunnen aangeslotenen een schriftelijk en gemotiveerd voorstel voor een onderwerp, toe te voegen aan de agenda van de vergadering, indienen bij het bestuur van VEVAM.
Tot uiterlijk 13 juni 2017 kunnen aangeslotenen zich kandidaat stellen voor het bestuur dan wel een niet bindende voordracht doen voor tegenkandidaten ingeval van voordracht voor een bestuurder namens het bestuur.

Wij verzoeken je vriendelijk om ons vóór 20 juni 2017 te laten weten of je aanwezig kan zijn. Graag ontvangen wij je bericht per mail gericht aan vevam@cedar.nl.
Je kan ons ook telefonisch laten weten of je komt op telefoonnummer 023-8700 211.

VERGADERING VAN AANGESLOTENEN
Dinsdag 27 juni 2017
16.00 – 18.00 uur
VondelCS (Franse Kamer)
Vondelpark 3, Amsterdam

Author: admin

Share This Post On