• DirectorsNL      • VEVAM      • Dutch Directors Guild      • DirectorsNL Fonds      

Documenten

Hieronder zijn de statuten, reglementen en aansluitingsdocumenten te downloaden:

Statuten

Reglementen

Per 13 september 2016 is de rechtsvorm van VEVAM gewijzigd van Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid in Stichting. Op grond van de statuten van Stichting VEVAM heeft het bestuur de bevoegdheid om reglementen vast te stellen. Het VEVAM bestuur heeft besloten om de bestaande reglementen van VEVAM, met enkele niet inhoudelijke aanpassingen die uitsluitend zijn ingegeven door de omzetting van vereniging naar stichting, per 14 september 2016 opnieuw vast te stellen.

Jaarverslagen

Aansluiting

Tevens vind je hier een verdere uitleg op het Amendement 2016.