• Dutch Directors Guild      • VEVAM      

Wat doet het VEVAM Fonds?

 

download

 

De repartitiereglementen voor kabel, thuiskopie en leenrecht geven VEVAM de bevoegdheid om een gedeelte van de te verdelen gelden te bestemmen voor sociaal-culturele (So-Cu) doeleinden. Deze gelden worden gestort in een door de Stichting VEVAM Fonds (SVF) te beheren fonds.

SoCu gelden kunnen besteed worden aan:

  •  primair: projecten die beogen om de auteursrechtelijke positie van regisseurs van filmwerken te versterken, bijvoorbeeld door vertegenwoordiging van de film- en tv sector in de lobby voor auteursrechten;
  • secundair: projecten of structurele activiteiten die de positie van regisseurs van filmwerken in het algemeen versterken, bijvoorbeeld door ondersteuning van organisaties wiens primaire doel is om bij te dragen aan de professionalisering, verbetering van de inkomenspositie en werkgelegenheid van regisseurs van filmwerken.

Klik hier voor alle regels omtrent subsidie aanvragen.