Een toekomst-bestendig auteursrecht voor filmmakers (video)


Bekijk hier het animatiefilmpje over de laatste stand van zaken m.b.t. de uitvoering van het convenant.

Author: Cedar

Share This Post On