PAM stapt naar de rechter

Op maandag 7 december organiseerde PAM (het samenwerkingsverband tussen de beroepsorganisaties en rechtenorganisaties voor scenarioschrijvers, regisseurs en acteurs) opnieuw een avond over filmauteursrechten in het drukbezochte Jeugdtheater De Krakeling.
Felix Rottenberg, voorzitter van PAM, gaf samen met makers en deskundigen uitleg over de stand van zaken na bijna een jaar van onderhandelingen en gesprekken tussen RoDAP en de PAM CBO’s, de nieuwe wetgeving en de individuele contractpraktijk van de scenarioschrijvers, regisseurs en acteurs.
Belangrijkste conclusie van de avond: RoDAP komt het merendeel van de afspraken van de zgn. Deal niet na en LIRA, VEVAM en NORMA stappen dientengevolge naar de rechter om naleving van de Deal van de zijde van RoDAP af te dwingen. De Deal is vastgelegd in een convenant tussen de PAM CBO’s en RoDAP. Het convenant is door alle aangesloten organisaties ondertekend.
Voor achtergrondinformatie, zie bijlage Stand van zaken uitvoering convenant.

Author: Cedar

Share This Post On