Jaarvergadering VEVAM en presentaties VEVAM Fonds

De Jaarvergadering van VEVAM heeft plaatsgevonden op dinsdag 27 juni 2017 bij VondelCS in Amsterdam.

Bij deze vergadering werden de jaarstukken 2016 van VEVAM en Stichting VEVAM Fonds gepresenteerd, heeft het bestuur het beleid van VEVAM toegelicht en werd de aangeslotenen gelegenheid geboden hun oordeel over dit beleid te geven.

Belangrijke ontwikkelingen rondom het collectieve beheer van auteursrechten voor de regisseurs passeerden de revue en hierover zijn nadere vragen van de aangeslotenen besproken.

Tevens vonden bij deze vergadering de jaarlijkse bestuursverkiezingen plaats. Als nieuw bestuurslid is de heer Steven Huismans benoemd.

De notulen van de vergadering staan op de portal: MIJN VEVAM onder ‘documenten – informatie aangeslotenen’.

 

 

 

Author: admin

Share This Post On