Documenten

Per 13 september 2016 is de rechtsvorm van VEVAM gewijzigd van Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid in Stichting, en zijn de statuten geheel vernieuwd. Op 28 juni 2018 zijn de statuten van VEVAM andermaal gewijzigd als gevolg van de nieuwe Wet Toezicht Collectief Beheer.

Hieronder zijn de statuten, reglementen en aansluitingsdocumenten te downloaden:

Statuten

Reglementen

Jaarverslagen

Aansluiting

Aanmelden voor aansluiting bij VEVAM kan hier.