Rechtbank doet poging tot oplossing, in de rechtszaak Vevam vs Ziggo, UPC en RoDAP

Tijdens de behandeling gisteren van het hoger beroep dat VEVAM ingesteld heeft in het kort geding tegen UPC, Ziggo en RoDAP, om de vergoedingenstroom voor regisseurs weer op gang te brengen, is besloten de rechtszaak aan te houden. De zitting is verdaagd naar 6 januari 2015. Nadat het Gerechtshof uitgebreid kennis had genomen van de standpunten van beide partijen, over de juridische achtergrond voor het betalen van vergoedingen aan...

Read More

Juridische toelichting op vergoedingsaanspraken filmmakers

Wetgever let op: vergoedingsaanspraken filmmakers dreigen lege dop te blijven   Via link naar IE forum   Volgens Advocaat-Generaal Verkade[1] is collectieve rechtenorganisatie NORMA niet bevoegd om namens de bij haar aangesloten acteurs en uitvoerende musici vergoedingen voor kabeldoorgifte te incasseren.[2] In een kort geding dat de collectieve rechtenorganisatie voor regisseurs VEVAM tegen de kabelaanbieders had...

Read More