VEVAM Fonds

De repartitiereglementen voor kabel, thuiskopie en leenrecht geven VEVAM de bevoegdheid om een gedeelte van de te verdelen gelden te bestemmen voor sociaal-culturele doeleinden. Deze gelden worden gestort in een door de Stichting VEVAM Fonds (SVF) te beheren fonds.