Hoeveel kost het lidmaatschap van VEVAM?

VEVAM bestrijdt haar kosten door een percentage in te houden op gelden die worden uitgekeerd aan regisseurs.
Ter bestrijding van de door VEVAM te maken kosten bedraagt dit percentage thans 15% . Tevens wordt een percentage (thans 10 %) ingehouden voor Sociaal Culturele doeleinden, de Stichting VEVAM Fonds. Het lidmaatschap van VEVAM brengt verder geen kosten met zich mee.