Waarom bestaat VEVAM?

VEVAM is een vereniging van regisseurs die film- en televisiewerken maken. Zij zijn auteur op basis van de Auteurswet en dragen een aantal rechten aan VEVAM over. Het gaat dan om rechten die je niet of nauwelijks zelf kunt uitoefenen maar die collectief geïncasseerd moeten worden.
VEVAM verdeelt onder andere vergoedingen die kabelexploitanten betalen voor het doorgeven van door televisie uitgezonden werken, vergoedingen ontvangen van fabrikanten en importeurs van blanco dragers (videocassettes, cdroms en dvd’s) voor wat daarop thuis wordt opgenomen, en de vergoeding van bibliotheken voor het uitlenen van video’s, dvd’s en cdroms.
Dat geld wordt verdeeld onder de regisseurs van werken die op de kabel zijn doorgegeven, thuis werden opgenomen, of zijn uitgeleend. VEVAM maakt geen winst.