Wat moet ik opnemen in mijn contract? (de VEVAM clausule)

De tekst van de aanbevolen standaard clausule die je in je contract kunt opnemen luidt : “Van de in deze overeenkomst overgedragen of verleende rechten en/of aanspraken zijn uitgezonderd de rechten en/of vergoedingsaanspraken die door VEVAM collectief worden of zullen worden geëxploiteerd”. Als je nadere vragen wilt stellen kun je contact opnemen met info@vevam.org