• DirectorsNL      • VEVAM      • Dutch Directors Guild      • DirectorsNL Fonds      

Organisatie

Bestuur Stichting VEVAM Fonds

Hans Bosscher (voorzitter)
Peter Dop (secretaris)
Marjoleine Boonstra (penningmeester)
Iris Grob
Yan Ting Yuen

Adviseurs DirectorsNL Fonds

Ena Sendijarevic

Contact

Stichting VEVAM Fonds
Postadres: postbus 3060 – 2130 KB Hoofddorp
Mailadres: svf@vevam.org