Startgeldregeling

Het VEVAM Fonds stelt met ingang van 2017 ook gelden ter beschikking aan individuele regisseurs, via het nieuwe DirectorsNL Fonds. Regisseurs die tenminste één jaar zijn aangesloten bij VEVAM kunnen een bijdrage vragen ten behoeve van de ontwikkeling van een filmplan of de opzet voor een televisieprogramma. Het gaat hierbij om financiering voor werkzaamheden in de voorfase, waarin nog geen producent of omroep betrokken is. De gelden zijn uitdrukkelijk niet bestemd als bijdrage in de productiekosten voor het maken van filmwerken. Op twee momenten in het jaar kunnen aanvragen worden ingediend, vóór 1 april of 1 oktober. Aanvragen kunnen schriftelijk worden gericht aan Stichting VEVAM Fonds, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, of per mail aan svf@vevam.org.

 

 

Lees hier een toelichting op de nieuwe regeling.

 

Een kort verslag van het VEVAM Fonds bestuur over het eerste jaar van de nieuwe startgeldregeling treft u hier.

 

Onderstaand vind je alle regels omtrent subsidie aanvragen:
DirectorsNL Fonds – nadere regels en procedure