Tarieven distributie/uitzending

Omroepen en distributeurs van omroepprogramma’s, zoals kabelmaatschappijen (Ziggo) en daarmee vergelijkbare aanbieders (bijvoorbeeld KPN, Vodafone en Tele2), verrichten auteursrechtelijk relevante handelingen, waarvoor toestemming van de auteursrechthebbenden benodigd is. Gezien de omvang van de betrokken rechtenpakketten werden de rechten voor o.a. kabeldoorgifte van oudsher collectief geregeld door CBO’s zoals VEVAM (voor de rechten van regisseurs van filmwerken).

Sinds 1 juli 2015 kent de Auteurswet een nieuw artikel 45d lid 2 waarin specifiek ten behoeve van hoofdmakers van filmwerken, waaronder regisseurs, is bepaald dat degene die filmwerken uitzendt, doet uitzenden of – kort gezegd – in zenderpakketten aan het publiek aanbiedt, een proportionele billijke vergoeding verschuldigd is, die uitsluitend collectief kan worden geïncasseerd.

Op grond van de door haar beheerde rechten c.q. haar (wettelijk) mandaat tot incasso van de genoemde vergoedingen treft VEVAM regelingen met omroepen en distributeurs in Nederland voor de uitzending en doorgifte van filmwerken in hun zenderpakketten en maakt ze afspraken over de vergoedingen voor de regisseurs van deze filmwerken. VEVAM verdeelt de ontvangen gelden vervolgens onder de regisseurs van de desbetreffende programma’s. Daarbij treedt VEVAM niet alleen op namens Nederlandse regisseurs, maar vertegenwoordigt zij ook buitenlandse regisseurs op basis van contracten gesloten met zusterorganisaties.

Tarief VEVAM distributie/uitzending

Het tarief van VEVAM voor het verlenen van de toestemming c.q. de incasso van de wettelijk verschuldigde vergoeding voor de distributie van filmwerken namens de regisseurs vindt u hier.

Samen met de rechtenorganisaties van filmmakers, LIRA voor de (scenario)schrijvers en NORMA voor de acteurs, verenigd in PAM (Portal Audioviuele Makers), heeft VEVAM afspraken gemaakt met de Nederlandse distributeurs, omroepen en film/televisie-producenten, verenigd in RODAP. De tarieven en voorwaarden voor lineaire uitzending c.q. doorgifte van zenderpakketten zijn overeengekomen bij het Convenant gedateerd 22 januari 2015. Dit Convenant had een looptijd van 5 jaar, en gold tot en met 31 december 2019. Deze regeling is verlengd tot en met het jaar 2024 met de ondertekening van een Addendum gedateerd 15 januari 2021. Voor meer informatie zie ook www.portal-pam.nl en www.rodap.nl.

Gezamenlijk tarief LIRA, VEVAM en NORMA 2023 voor lineaire uitzending c.q. doorgifte van filmwerken per abonnee per maand (ex BTW):

Staffel 1        0 – 39 zenders                     19,5 cent

Staffel 2        40 – 79 zenders                   22 cent

Staffel 3        80 – 119 zenders                 22,5 cent

Staffel 4        120+ zenders                      23 cent