Hoe kan ik vergoedingen claimen?

Om vergoedingen te kunnen claimen dien je je bij VEVAM aan te melden. Vervolgens dien je opgave te doen van de door jou geregisseerde filmwerken en het gebruik (uitzendingen) te claimen, dit kan eenvoudig via onze online portal MIJN VEVAM.

Berekening vergoeding

De vergoedingen worden berekend op basis van de voor verdeling beschikbare gelden over een bepaald uitzendjaar of jaar van incasso. Verdeling van de gelden vindt plaats volgens de geldende verdeelregels die zijn neergelegd in de VEVAM Repartitiereglementen. Voor iedere geldsoort heeft VEVAM een repartitiereglement, dat is vastgesteld door het VEVAM bestuur. Bij de uitkering van gelden wordt door VEVAM een nadere toelichting en een specificatie van de vergoeding inclusief de toegepaste inhoudingen bijgevoegd. De inhoudingspercentages voor Beheerskosten en Sociaal-Cultureel-Educatieve doeleinden (SoCu) worden jaarlijks bij bestuursbesluit vastgesteld. Voor 2023 gelden de volgende percentages:

– Thuiskopie en Leenrecht gelden: 10%
– Kabel/BMS en overige gelden: 10%
– Inhouding doorbetaling buitenland gelden (titel-specifiek): 5%

– SoCu inhouding: 7,5%

Repartitie

Per geldsoort per jaar van incasso of uitzendjaar wordt de repartitie verzorgd voor de filmwerken, die in aanmerking komen voor een vergoeding. Vervolgens worden de vergoedingen uitgekeerd aan de regisseurs, voor zover zij aan VEVAM opgave hebben gedaan van hun filmwerken en het gebruik ervan hebben geclaimd.

VEVAM spant zich doorlopend in om de regisseurs te vinden van nog niet geclaimde filmwerken. Alle later gevonden regisseurs ontvangen alsnog vergoedingen bij de na-repartities.

Bij de repartitie maakt VEVAM gebruik van uitzend- en marktaandeelgegevens en overige relevante gebruiksinformatie afkomstig van onafhankelijke bronnen (o.a. SKO, EPG data). Voor meer informatie verwijzen wij naar de portal MIJN VEVAM en de Repartitiereglementen.

Moment van uitkering

Aan het begin van ieder jaar wordt de planning voor de in dat jaar uit te voeren repartities vastgesteld. De actuele planning staat hier gepubliceerd op de website. Het is mogelijk om tot 3 jaar met terugwerkende kracht opgave te doen. Voor niet aangeslotenen geldt in voorkomende gevallen de wettelijke verjaringstermijn van 5 jaar.
Klik hier voor een volledig overzicht van de repartitieplanning.

Meld gebruik van je filmwerken in het buitenland

In het geval je kennis hebt van een uitzending van je werk in het buitenland, kan je ons daarover altijd een mail sturen via vevam@cedar.nl. Dan kunnen wij direct contact opnemen met een betrokken zusterorganisatie en notificatie uitsturen van het (verwachte) gebruik van Nederlands werk. VEVAM kan zich in dat geval gericht inspannen om voor onze regisseurs tot correcte incasso te kunnen overgaan. Uitkeringen van gelden ontvangen uit het buitenland op titelniveau keren wij het hele jaar door zo snel mogelijk na ontvangst uit aan de betreffende regisseurs.

We zoeken regisseurs

VEVAM zoekt doorlopend de regisseurs van uitgezonden filmwerken. Op de portal worden wekelijks de uitzendgegevens aan regisseurs aangeboden. Ben je regisseur? Meld je dan nu aan, dit kan eenvoudig via www.vevam.org/formulier, na aansluiting krijg je toegang tot de portal. Vragen over uitgezonden filmwerken kan je ook altijd mailen aan vevam@cedar.nl. Hier vind je een actuele lijst met uitgezonden werken, waarvoor VEVAM vergoedingen uitkeert aan rechthebbende regisseurs.