Distributie/Uitzending

Welke vergoedingen keert VEVAM uit > Distributie/Uitzending

Omroepen en distributeurs van omroepprogramma’s, zoals kabelmaatschappijen (Ziggo) en daarmee vergelijkbare aanbieders (bijvoorbeeld KPN, Vodafone en Tele2), verrichten auteursrechtelijk relevante handelingen, waarvoor toestemming van de auteursrechthebbenden benodigd is. Sinds 1 juli 2015 kent de Auteurswet een nieuw artikel 45d lid 2 waarin specifiek ten behoeve van hoofdmakers van filmwerken, waaronder regisseurs, is bepaald dat degene die filmwerken uitzendt, doet uitzenden of – kort gezegd – in zenderpakketten aan het publiek aanbiedt, een proportionele billijke vergoeding verschuldigd is, die uitsluitend collectief kan worden geïncasseerd. Op grond van de door haar beheerde rechten c.q. haar (wettelijk) mandaat tot incasso treft VEVAM regelingen met de distributeurs in Nederland voor de doorgifte van filmwerken in hun zenderpakketten en maakt ze afspraken over de vergoedingen voor de regisseurs van deze filmwerken. VEVAM verdeelt de ontvangen gelden vervolgens onder de regisseurs van de desbetreffende programma’s.

Klik hier voor meer informatie.