Willem Roos per 1 juli 2021 nieuwe voorzitter Stichting VEVAM

Bij de Vergadering van Aangeslotenen van 30 juni 2021 is Willem Roos benoemd tot  onafhankelijk voorzitter van VEVAM. Hij volgt Sander Jansen op, die sinds 2009 deel uitmaakte van het VEVAM bestuur, vanaf 2016 in de rol van voorzitter.

Het bestuur van VEVAM is zeer verheugd dat zij Willem Roos bereid heeft gevonden om de functie van voorzitter te aanvaarden. Hij heeft een lange staat van dienst als advocaat, gespecialiseerd in het intellectueel eigendomsrecht, het auteursrecht en in het bijzonder het collectieve rechtenbeheer, welke praktijk hij per 1 januari 2021 vanwege pensioen heeft beëindigd.  

Sinds juli 2016 heeft Sander Jansen VEVAM als voorzitter geleid. Een periode waarin zich belangrijke ontwikkelingen voor VEVAM en haar aangeslotenen hebben voorgedaan en VEVAM zich heeft gevormd tot een stabiele incasso- en verdeelorganisatie van auteursrecht vergoedingen voor film- en televisieregisseurs. Ook heeft hij zorg gedragen voor een versterkte samenwerking met de beroepsorganisatie voor regisseurs Dutch Directors Guild.

Het bestuur, directie en medewerkers van VEVAM danken Sander van harte voor zijn jarenlange inzet en goede samenwerking en verheugen zich op de samenwerking met Willem.

Author: Cedar

Share This Post On