Buitenland – zusterorganisaties

VEVAM heeft met vele buitenlandse zusterorganisaties zogenaamde wederkerigheidscontracten gesloten. Dit zijn overeenkomsten waarbij geregeld wordt dat de organisaties elkaar over en weer vertegenwoordigen en zodoende voor elkaars leden of aangeslotenen vergoedingen innen. Ook kan sprake zijn van eenzijdige, ‘unilaterale’ contracten, bijvoorbeeld in het geval in een land meer dan één organisatie voor regisseurs actief is. Hieronder de lijst van zusterorganisaties waarmee VEVAM momenteel een contract heeft gesloten.

United Kingdom – Directors UK
Germany – Bild Kunst
France – SACD/SCAM
Hungary – FILMJUS
Norway – NORWACO
Spain – SGAE & DAMA
Belgium – SACD/SCAM & SABAM
Italy – SIAE
Czech Republic – DILIA
Austria – VDFS
Switzerland -Suissimage
Poland – SFP-ZAPA
Romania – DACIN-SARA
Sweden – Copyswede
Argentina – DAC International
Japan – Directors Guild of Japan
United States of America – Directors Guild of America
Canada – DRCC
Bulgary – Filmauthor
Australia – ASDACS
Greece – ATHINA-SADA
Portugal – SPA
Lithuania – LATGA
Croatia – DHFR
Uruguay – AGADU
Chili – ATN