Privacy- en cookieverklaring

Verwerking persoonsgegevens
VEVAM verwerkt persoonsgegevens van regisseurs van audiovisuele werken met het doel om de rechten van deze regisseurs uit te oefenen en daar waar van toepassing om uitvoering te geven aan de Aansluitovereenkomst. Onder uitvoering van de Aansluitovereenkomst wordt mede begrepen het verstrekken van persoonsgegevens aan zusterorganisaties met het oog op de uitoefening van de rechten van regisseurs, alsmede het (doen) opnemen in of koppelen van de gegevens aan de gegevens in elektronische databanken van de werken van regisseurs teneinde daarmee het beheer van de rechten van de regisseurs te vereenvoudigen.

Soort gegevens
VEVAM verwerkt de volgende persoonsgegevens: naw-gegevens, relatienummer, telefoonnummer, emailadres, IP-adres waarbij het laatste octet is verwijderd, BTW nummer, bankrekeningnummer, geboortedatum, overlijdensdatum, erfgenaam, erfrecht,  nationaliteit, gerelateerde werken, vergoedingen, rol van de regisseur, verkregen recht/aandeel en de gegevens van eventuele vertegenwoordigers.

Bewaartermijnen
De persoonsgegevens worden door VEVAM bewaard zolang als deze nodig zijn voor de uitoefening van de rechten van regisseurs, de uitvoering van de Aansluitovereenkomst of zo lang als de wet dat voorschrijft.

Beveiliging
VEVAM heeft passende beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Alleen noodzakelijke personen hebben toegang tot persoonsgegevens, de toegang is afgeschermd en de beveiligingsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd.

Inschakeling derden
VEVAM maakt als verwerkingsverantwoordelijke gebruik van de diensten van Cedar B.V. (verwerker) die uit naam van VEVAM de volledige administratie van facturering van auteursrechtelijke vergoedingen tot de verdeling onder de rechthebbende regisseurs voert.

Cedar B.V. maakt voor de uitvoering van zijn diensten gebruik van derden. In het geval verwerken van persoonsgegevens onderdeel uitmaakt van de dienstverlening van deze derden aan Cedar B.V. dan worden deze derden aangemerkt als subverwerkers.

Verstrekken persoonsgegevens aan derden
VEVAM verstrekt persoonsgegevens aan derden voor de volgende doeleinden:

  • verstrekking van persoonsgegevens aan zusterorganisaties met het oog op de uitoefening van de rechten van regisseurs.
  • verstrekking van persoonsgegevens aan de beroepsorganisatie DDG voor het verzenden van een mailing mede namens VEVAM.
  • verstrekking van persoonsgegevens aan een bevoegde autoriteit voor het nakomen van een wettelijke verplichting van VEVAM.

Verstrekken persoonsgegevens aan organisaties in derde landen
Voor het uitoefenen van de rechten van regisseurs en voor de uitvoering van de Aansluitovereenkomst verstrekt VEVAM persoonsgegevens aan zusterorganisaties die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gevestigd.

Cookies
VEVAM maakt op haar website gebruik van functionele cookies, analytische cookies en tracking cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan een website naar uw computer worden gestuurd en worden uitgelezen door de browser bij het openen van een internetpagina. Door middel van het plaatsen van cookies kunnen internetgebruikers worden geïdentificeerd, voorkeursinstellingen behouden blijven en kan uiteenlopende informatie verzameld worden.

Functionele cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website van VEVAM goed te laten functioneren. VEVAM plaatst de volgende functionele cookies:
__cookiepolicy: deze cookie houdt bij of iemand de cookiepolicy heeft geaccepteerd. Deze cookie verloopt na 8.000 dagen.
__.ASPXAUTH: deze cookie houdt de username bij indien de websitegebruiker de checkbox “onthoud mijn inloggegevens” heeft aangevinkt. Deze cookie verloopt na een jaar.
__ ASP.NET_SessionId: deze cookie houdt bij of iemand is ingelogd en onder welke naam/bedrijf. Deze cookie verloopt na het sluiten van de browser.

Analytische cookies: Google Analytics
Google Analytics is een dienst van Google om statistieken van een website te verzamelen en de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van de bezoekersstromen op de website. Aan de hand van deze informatie kan VEVAM de website verbeteren en het gebruiksgemak verhogen. Hierbij worden zes verschillende cookies geplaatst:

Naam Opslagperiode na plaatsing of update
__utma 2 jaar
__utmb 30 minuten
__utmc gedurende de browsersessie
__utmt 10 minuten
__utmz 6 maanden
_ga 2 jaar

Tracking cookies: Hotjar
Met de cookies die door Hotjar na het inloggen op de portal MIJN VEVAM op de website van VEVAM worden geplaatst, kan VEVAM zien welke elementen interessant voor u zijn en hoe u navigeert op de website. Aan de hand van deze informatie kan VEVAM de website verbeteren en het gebruiksgemak voor aangeslotenen verhogen. Hierbij worden zes verschillende cookies geplaatst: _hjClosedSurveyInvites, _hjDonePolls, _hjMinimizedPolls, _hjDoneTestersWidgets, _hjMinimizedTestersWidgets en _hjDoneSurveys, met een opslagperiode van een jaar.

Uw privacyrechten

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunt u VEVAM verzoeken om inzage in de u betreffende persoonsgegevens die VEVAM verwerkt. Daarnaast heeft u het recht om rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Ook kunt u VEVAM verzoeken om uw gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke en kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door VEVAM.

Voor het uitoefenen van bovenstaande privacyrechten of voor andere vragen omtrent privacy en/of cookies kunt u via onderstaande gegevens contact opnemen met de privacy officer:

Stichting VEVAM
t.a.v. de Privacy Officer
Postbus 3060
2130 KB Hoofddorp

e-mail: privacy@vevam.nl

telefoon: 023 – 799 7049