Wat is VEVAM?

VEVAM is de auteursrechtenorganisatie voor regisseurs van film- en televisiewerken in Nederland.

VEVAM incasseert auteursrechtelijke vergoedingen voor het gebruik, zoals openbaarmaking, doorgifte, privé kopiëren, uitlenen, van audiovisuele werken. VEVAM verdeelt dit geld onder de “rechthebbenden”, de regisseurs van de betreffende films en televisieprogramma’s.

Het gaat hierbij om zogenaamde collectieve vergoedingen, zoals vergoedingen die kabelmaatschappijen en daarmee vergelijkbare aanbieders betalen voor het doorgeven van televisieprogramma’s alsmede (beoogde) vergoedingen voor On Demand gebruik van filmwerken. Daarnaast verdeelt VEVAM gelden die zij ontvangt van Stichting de Thuiskopie en Stichting Leenrecht die bestemd zijn voor regisseurs van filmwerken. VEVAM is een stichting en beheert auteursrechten en vergoedingsaanspraken als non-profitorganisatie, zonder winstoogmerk voor zichzelf.

VEVAM treedt niet alleen op namens Nederlandse regisseurs, maar ook namens buitenlandse filmmakers. Daartoe sluit VEVAM overeenkomsten met vergelijkbare organisaties in het buitenland waarbij over en weer mandaat wordt gegeven om elkaars aangeslotenen te vertegenwoordigen, zogenaamde ‘wederkerigheidscontracten’. VEVAM incasseert en verdeelt derhalve vergoedingen voor buitenlandse regisseurs in Nederland en voor het gebruik van Nederlandse filmwerken in het buitenland.

Samenwerking

VEVAM werkt nauw samen met de beroepsorganisatie voor regisseurs, de Dutch Directors Guild (DDG).

Tevens maakt VEVAM deel uit van PAM, Portal Audiovisuele Makers, het samenwerkingsverband van de rechtenorganisaties en beroepsverenigingen van regisseurs, scenarioschrijvers en acteurs.

Op internationaal niveau is VEVAM lid van CISAC, de International Confederation of Societies of Authors and Composers, en van de Society of Audiovisual Authors (SAA).

VOI©E

VEVAM is lid van de vereniging VOI©E, de brancheorganisatie van Collectieve Beheersorganisaties.
Leden van VOI©E hebben zich verbonden aan de Governance Code voor Collectieve beheersorganisaties. Lees hier meer.

Toezicht

Op 1 juli 2013 is de nieuwe Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten in werking getreden en sindsdien staat VEVAM onder overheidstoezicht, dat wordt uitgeoefend door het College van Toezicht Auteursrechten.