Exploitatie van filmwerken in het buitenland

Welke vergoedingen keert VEVAM uit? > Exploitatie van filmwerken in het buitenland

VEVAM incasseert en verdeelt ook vergoedingen voor het gebruik van Nederlandse filmwerken in het buitenland, zoals bijvoorbeeld in het geval dat werken van onze aangeslotenen in het buitenland worden uitgezonden. Ook ontvangt VEVAM buitenlandse Thuiskopie gelden bestemd voor Nederlandse regisseurs. VEVAM heeft met vele buitenlandse zusterorganisaties zogenaamde wederkerigheidscontracten gesloten. Dit zijn overeenkomsten waarbij geregeld wordt dat de organisaties elkaar over en weer vertegenwoordigen en zodoende voor elkaars leden of aangeslotenen vergoedingen innen.