Thuiskopie

Welke vergoedingen keert VEVAM uit? > Thuiskopie

Iedereen mag voor eigen oefening, studie of gebruik een kopie maken van auteursrechtelijk beschermde werken, waaronder filmwerken. Dit staat vermeld in de Auteurswet. De auteurs van deze werken moeten hiervoor alleen wel een vergoeding krijgen. Stichting de Thuiskopie is de aangewezen organisatie die zorgdraagt voor het innen van de vergoeding voor de privé kopieën die consumenten maken. Het betreft de heffingen op blanco dragers en (opname)apparatuur (zoals DVD’s, CD-ROMS, smartphones, harddiskrecorders, computers e.d.), die door de fabrikanten en importeurs van deze producten worden betaald aan Stichting de Thuiskopie. Stichting de Thuiskopie verdeelt de ontvangen gelden aan de rechthebbenden, in het geval van het aandeel voor de regisseurs van audiovisuele werken via VEVAM.

Klik hier voor meer informatie.